IMG_1603.JPG
 

Stress

Når du har brug for hjælp fordi du føler dig stresset og måske er sygemeldt med stress, er det vigtigt at du får en hjælp der er tilpasset lige netop dig. 

En hjælp som tager udgangspunkt i at forstå hvilket fundament du står på i dit liv. Som kan møde dig i de udfordringer og behov, som du kæmper med. 

At få konkrete redskaber til at håndterer din stress, hjælper ofte ikke på længere sigt, hvis ikke der samtidig arbejdes med at forstå hvad der er den underliggende årsag til, at netop du bliver stresset. 

Stress opleves af de fleste i kroppen. Det er derfor at vigtigt vi har kroppen i fokus når vi arbejder med stress.

Som mennesker er vi forskelligt disponerede for stress. Hvordan vi er disponerede, hænger bl.a. sammen med hvordan tilknytningen til vores primære omsorgspersoner ( oftest mor / far ) er forløbet indenfor de første 3 år af vores liv.

Var der tryghed ?  - eller var den primære omsorgsperson ustabil i kontakten, deprimeret, fraværende mentalt eller fysisk, syg  - eller andet der gjorde at en utryghed har lejret sig i vores fundament.

Derudover har evt sygdom, mangelfuld ernæring, det psykiske miljø i familien og i skolen samt andre ydre påvirkninger op igennem vores opvækst, betydning for hvor solidt vi står funderet i vores liv.

Når vi senere i livet rammes af ydre pres såsom skilsmisse, sygdom, ledighed, overbelastning på arbejdet eller indre pres såsom lavt selvværd, manglende livslyst, depressioner eller andet, er det af stor betydning hvor stabilt et fundament vi står på. 

Ligesom med et hus har fundamentets beskaffenhed betydning når livet blæser til storm.

Og selv med et solidt fundament, hvor vi har oplevet tryghed og stabilitet i vores start på livet, kan ydre pres og påvirkninger medvirke til at vi bliver stressede senere i livet.